KOSTEN

 

TYPE RIJBEWIJSKEURING

PRIJS inc. BTW

ALCOHOL / DRUGS

€ 269,12

ADHD / ADD / ASS

€ 269,12

OVERIGE PSYCHIATRISCHE STOORNIS o.a. Depressie, Bipolaire stoornis, Psychotische stoornis, PTSS, etc.

€ 269,12

LEEFTIJDSKEURING 75+

€ 107,65

 

ALCOHOL / DRUGS

RIJBEWIJSKEURING ALCOHOL / DRUGS

Tarief

Basis tarief

€ 88,97

Toeslag directe tijd

€ 44,48

Toeslag indirecte tijd (2x)

€ 88,96

BTW (21%)

€ 46,71      

TOTAAL

€ 269,12

 

ADHD / ADD / ASS

RIJBEWIJSKEURING ADHD / ADD / ASS

Tarief

Basis tarief

€ 88,97

Toeslag directe tijd

€ 44,48

Toeslag indirecte tijd (2x)

€ 88,96

BTW (21%)

€ 46,71      

TOTAAL

€ 269,12

 

OVERIGE Psychiatrische stoornis o.a. Depressie, Bipolaire stoornis, Psychotische stoornis, PTSS, etc

RIJBEWIJSKEURING Overige Psychiatrische stoornis.

Tarief

Basis tarief

€ 88,97

Toeslag directe tijd

€ 44,48

Toeslag indirecte tijd (2x)

€ 88,96

BTW (21%)

€ 46,71      

TOTAAL

€ 269,12

 

LEEFTIJDSKEURING 75+

RIJBEWIJSKEURING Leeftijdskeuring 75+

Tarief

Basis tarief

€ 88,97

BTW (21%)

€ 46,71      

TOTAAL

€ 107,65

 

De verklaring van rijgeschiktheid wordt pas afgegeven aan het CBR nadat de factuur is voldaan. Wij vragen geen extra kosten voor de aanvullende informatie. Het bedrag van de factuur kan over worden gemaakt naar NL37ABNA0813700884 t.n.v. Medicus Rijbewijskeuringen, vermeld hierbij uw naam en factuurnummer.