Bij psychiatrische onderzoek m.b.t. alcohol en/of drugs onderzoek wordt de rapportage binnen (afhankelijk van hoe snel de laboratoriumuitslagen bekend zijn), 4 tot 6 weken naar het CBR verstuurd.

De onderzoeken waarbij geen laboratorium onderzoeken nodig zijn (ASS, ADD, ADHD etc.), zullen binnen 2 weken naar het CBR verstuurd worden.

Tijdens uw rijbewijskeuring ondertekend u een toestemmingverklaring, hiermee doet u afstand van inzage in uw dossier. Het verslag met uw uitslag, wordt door de psychiater direct doorgestuurd naar het CBR. De uitslag van uw keuring ontvangt u van het CBR.

De verklaring van rijgeschiktheid wordt pas afgegeven aan het CBR nadat de factuur is voldaan.