Bij Medicus Rijbewijskeuringen kunt u terecht voor een rijbewijskeuring. De rijbewijskeuring is bedoeld om vast te stellen of iemand geestelijk voldoende gezond is om veilig en zelfstandig een voertuig te kunnen besturen.

Op het moment dat u uw rijbewijs verkrijgt, wordt u geacht geschikt te zijn om deel te nemen aan het verkeer. Op grond van omstandigheden die daartoe aanleiding geven, kan het CBR uw rijgeschiktheid willen onderzoeken. Het CBR kan dit doen op drie gronden: vanwege alcoholgebruik in het verkeer, vanwege drugsgebruik in het verkeer of op grond van uw medische situatie. Het medisch onderzoek vindt doorgaans plaats door een onafhankelijk specialist.

Het onderzoek wordt gedaan door de psychiater van Medicus Rijbewijskeuringen. De rijgeschiktheidskeuring bestaat uit een psychiatrisch onderzoek (o.a. ADD, ADHD en nadere psychiatrische aandoeningen), een lichamelijk onderzoek en/of bloed- en/of urineonderzoek.

Indien het een alcohol of drugsonderzoek betreft, dan krijgt u van ons laboratoriumformulieren toegestuurd.  Daarmee kunt u naar de voor u dicht bijzijnde poli of ziekenhuis om bloed of urine te laten onderzoeken. De uitslag wordt naar ons verstuurd. De kosten voor het laboratoriumonderzoek dient u zelf te betalen.

Het psychiatische onderzoek met de psychiater duurt gemiddeld 30 minuten.

Tijdens uw rijbewijskeuring moet u een geldige legitimatie bewijs meenemen en eventueel uw medicatie.

De verklaring van rijgeschiktheid wordt pas afgegeven aan het CBR nadat de factuur is voldaan.