MEDICUS RIJBEWIJSKEURING
RIJGESCHIKTHEIDSONDERZOEK

Gezondheidsverklaring.

Het CBR wil dat u zich medisch laat onderzoeken naar het bestaan van een psychiatrische aandoening die de rijgeschiktheid beïnvloedt. Dit op basis van de door u in de Gezondheidsverklaring (eigen verklaring) aangegeven Informatie. Aan de hand van de volgende punten kan een rijbewijskeuring geacht worden.

 • ADHD, ADD, ASS, PDDnos
 • Alcohol - Drugs misbruik
 • Mededelingen onderzoek Medisch, Alcohol en Drugs
 • Psychiatrische aandoening: Depressie, Bipolaire stoornis, Schizofrenie, PTSS etc.
 • MCI / Cognitieve stoornis / Dementie
 • 75+ Keuring
 • Groot rijbewijs


HOE WERKT HET?


1. MAAK EEN AFSPRAAK.

Dit kan telefonisch via 085-06 06-169 of online.

De afspraak kan op onze locatie in Apeldoorn plaatsvinden.

Na het maken van een afspraak ontvangt u een bevestiging per mail en per sms.


2. ONDERZOEK DOOR DE PSYCHIATER.

De rijbewijskeuring zal ongeveer 25 minuten duren en bestaat uit een gesprek met de Psychiater.

Om uw onderzoek soepel te laten verlopen vragen wij u de volgende zaken mee te nemen:

 • Een geldig legitimatiebewijs
 • Overzicht medicijnen.

Als het een keuring is in verband met alcohol en of drugsgebruik gaat, krijgt u van ons een laboratorium formulier toegestuurd per mail. Deze kunt u uitprinten en meenemen naar de voor u dichtbij zijnde ziekenhuis om bloed of urine af te geven. Tevens ontvangt u een link per mail met een lijst van ziekenhuizen, die door het CBR goedgekeurd zijn. De uitslag van het bloed en of urine onderzoek zal de psychiater verwerken in het rapportage.

3. RAPPORTAGE

Na het onderzoek wordt het rapport in in 2-4 weken afgerond. Het verschilt per type onderzoek hoe snel de rapportage gereed is. Bij alcohol en drugs onderzoeken is het afhankelijk van de uitslag van bloed en urineonderzoek.

Zodra u gezien bent door de psychiater krijgt u een factuur via de mail toegestuurd. U krijgt 14 dagen de tijd om het bedrag over te maken, onder vermelding van uw naam en factuurnummer. De rapportage wordt pas naar het CBR verstuurd nadat de betaling is voldaan.


KOSTEN

Medicus Rijbewijskeuring baseert de tarieven op de wettelijke geldende NZA tarieven. Op basis van daadwerkelijke duur van de keuring. Hieronder vindt u de opbouw van de meest gangbare onderzoeken.

Tarieven Medicus Rijbewijskeuring Gezondheidsverklaring (eigen verklaring) keuringen per 1 januari 2023.Alcohol en Drugsonderzoek.

MCI, Cognitieve stoornis, Dementie.

Psychiatrische aandoening: Depressie, Bipolaire stoornis, Schizofrenie, PTSS etc.ADHD, ADD, ASS.

Groot Rijbewijs

75+ Keuring

Basis Tarief

€ 101,60

€ 101,60

€ 101,60

€ 101,60

€ 101,60

€ 101,60

Toeslag Directe Tijd

€ 50,78

€ 50,78

€ 50,78

€ 50,78

-

-

Toeslag Indirecte Tijd (2X) of (1X)

€ 101,56

€ 101,56

€ 50,78

€ 50,78

-

-

BTW (21%)

€ 53,32

€ 53,32

€ 42,66

€ 42,66

€ 21,34

€ 21,34

Totaal

€ 307,26

€ 307,26

€ 245,82

€ 245,82

€ 122,94

€ 122,94

Afspraak verzetten/ afzeggen (prijs per keer): € 15,00

Niet tijdig annuleren van de afspraak: € 104,63 (exc. BTW).

TOELICHTING OP DE KOSTEN

Basistarief

Onder het basistarief vallen de volgende verrichtingen: 15 minuten indirecte tijd en 15 minuten directe keuringstijd. De directe keuringstijd is de tijd die de psychiater en onderzochte daadwerkelijke samen hebben op locatie (het psychiatrisch onderzoek, eventueel lichamelijk onderzoek etc.). Deze tijd wordt door de psychiater bijgehouden genoteerd en is terug te vinden op het factuur.

Onder indirecte tijd wordt de tijd gerekend die nodig is voor het voorbereiden van de keuring, het interpreteren van eventuele laboratoriumuitslagen, overige medische informatie, het opstellen van de keuringsrapportage en de correspondentie en afhandeling van het dossier met derden en de secretariaat.

Toeslag directe tijd

Een psychiatrische keuring neemt in de regel meer dan 15 minuten directe tijd in beslag. De NZA stelt dat dan een toeslag in rekening gebracht mag worden, en hanteert daar de volgende regel voor:

Wanneer de directe tijd meer dan 15 minuten bedraagt, maar minder dan 31 minuten, mag de psychiater een toeslag directe tijd van 50,78 euro ex BTW in rekening brengen.

Medicus Rijbewijskeuring rekent 1 toeslag directe tijd van 50,78 euro ex BTW in rekening bovenop het basistarief van 101,60 euro.

Toeslag indirecte tijd

Een psychiatrische keuring neemt in de regel meer dan 15 minuten indirecte tijd in beslag. De NZA stelt dat dan een toeslag in rekening gebracht mag worden, en hanteert daar de volgende regel voor:

 • wanneer de indirecte tijd meer dan 15 minuten bedraagt, maar minder dan 31 minuten, mag de psychiater een toeslag indirecte tijd van 50,78  euro ex BTW in rekening brengen 
 • bedraagt de indirecte tijd meer dan 30 minuten maar minder dan 46 minuten, mag de psychiater daar opnieuw een toeslag indirecte tijd van 50,78  euro ex BTW in rekening brengen, bovenop de eerste toeslag directe tijd.

Medicus Rijbewijskeuring brengt u 2 toeslagen indirecte tijd van 50,78 euro (2 x 50,78  is 101,56) ex BTW in rekening bovenop het basistarief van 101,60 euro.

Laboratoriumkosten

De kosten van de Laboratorium onderzoek zijn voor de onderzochte zelf (u zelf) en worden betaald aan het ziekenhuis of prikpost.