MEDICUS RIJBEWIJSKEURING
RIJGESCHIKTHEIDSONDERZOEK

Vordering / Mededelingsprocedure.

De vorderingsprocedure is een wettelijke maatregel om het verkeer veiliger te maken en staat los van het strafrecht. Het is daarom mogelijk dat u opgeroepen door de rechtbank. Het CBR wil dat u zich medisch laat onderzoeken naar het bestaan van een psychiatrische aandoening die de rijgeschiktheid beïnvloed.

HOE WERKT HET?


1. MAAK EEN AFSPRAAK.

Dit kan telefonisch via 085-06 06 169 of online.

De afspraak kan fysiek op onze locatie in Amsterdam plaats vinden of door middel van een Video Call.

Na het maken van een afspraak ontvangt u een bevestiging per mail en per sms.

2. ONDERZOEK DOOR DE PSYCHIATER.

De rijbewijskeuring zal ongeveer 45 minuten duren en bestaat uit een gesprek met de Psychiater.

Om uw onderzoek soepel te laten verlopen vragen wij u de volgende zaken mee te nemen:

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Overzicht medicijnen.

Als het een keuring is in verband met alcohol en of drugsgebruik, krijgt u van ons een laboratorium formulier toegestuurd per mail. Deze kunt u uitprinten en hiermee kunt u naar de voor u dichtbij zijnde ziekenhuis om bloed of urine af te geven. De uitslag van de bloed en of urine onderzoek zullen wij ontvangen en de psychiater verwerkt het in zijn rapportage.

3. RAPPORTAGE

Na het onderzoek wordt het rapport in ongeveer 4 weken afgerond. Het verschilt per type onderzoek hoe snel de rapportage gereed is. Bij alcohol en drugs onderzoeken is het afhankelijk van de uitslag van bloed en urineonderzoek.

Zodra u gezien bent door de psychiater krijgt u een factuur via de mail toegestuurd. U krijgt 14 dagen de tijd om het bedrag over te maken, met vermelding van uw naam en factuurnummer. De rapportage wordt pas naar het CBR verstuurd nadat de betaling is voldaan.


KOSTEN

Medicus Rijbewijskeuring baseert de tarieven op de wettelijke geldende NZA tarieven. 

De Kosten voor een keuring in het kader van Mededelingsprocedure (alcohol en/of drugs) wordt het door het CBR met ons verrekend. 

De Kosten voor een keuring in het kader van Mededelingsprocedure (medisch) per 1 januari 2021.


Alcohol en Drugsonderzoek.

ADHD, ADD, ASS.

Psychiatrische aandoening: Depressie, Bipolaire stoornis, Schizofrenie, PTSS etc.

MCI, Cognitieve stoornis, Dementie.

Groot Rijbewijs

75+ Keuring

Basis Tarief

€ 92,14

€ 92,14

€ 92,14

€ 92,14

€ 92,14

€ 92,14

Toeslag Directe Tijd

€ 46,06

€ 46,06

€ 46,06

€ 46,06

€ 46,06

-

Toeslag Indirecte Tijd (2X)

€ 92,12

€ 92,12

€ 92,12

€ 92,12

€ 92,12

-

BTW (21%)

€ 48,37

€ 48,37

€ 48,37

€ 48,37

€ 48,37

€ 19,35

Totaal

€ 278,69

€ 278,69

€ 278,69

€ 278,69

€ 278,69

€ 111,49


Afspraak verzetten/ afzeggen (prijs per keer): € 15,00

Niet tijdig annuleren van de afspraak: € 102,24 (exc. BTW).

TOELICHTING OP DE KOSTEN

Basistarief

Onder het basistarief vallen de volgende verrichtingen: 15 minuten indirecte tijd en 15 minuten directe keuringstijd. De directe keuringstijd is de tijd die de psychiater en onderzochte daadwerkelijke samen hebben op locatie of Video Call (het psychiatrisch onderzoek, eventueel lichamelijk onderzoek etc.). Deze tijd wordt door de psychiater bijgehouden genoteerd en is terug te vinden op het factuur.

Onder indirecte tijd wordt de tijd gerekend die nodig is voor het voorbereiden van de keuring, het interpreteren van eventuele laboratoriumuitslagen, overige medische informatie, het opstellen van de keuringsrapportage en de correspondentie en afhandeling van het dossier met sectretariaat.

Toeslag directe tijd

Een psychiatrische keuring neemt in de regel meer dan 15 minuten directe tijd in beslag. De NZA stelt dat dan een toeslag in rekening gebracht mag worden, en hanteert daar de volgende regel voor:

Wanneer de directe tijd meer dan 15 minuten bedraagt, maar minder dan 31 minuten, mag de psychiater een toeslag directe tijd van 46,06 euro ex BTW in rekening brengen.

Medicus Rijbewijskeuring rekent 1 toeslag directe tijd van 46.06  euro ex BTW in rekening bovenop het basistarief van 92,14 euro.

Toeslag indirecte tijd

Een psychiatrische keuring neemt in de regel meer dan 15 minuten indirecte tijd in beslag. De NZA stelt dat dan een toeslag in rekening gebracht mag worden, en hanteert daar de volgende regel voor:

  • wanneer de indirecte tijd meer dan 15 minuten bedraagt, maar minder dan 31 minuten, mag de psychiater een toeslag indirecte tijd van 44,48  euro ex BTW in rekening brengen 
  • bedraagt de indirecte tijd meer dan 30 minuten maar minder dan 46 minuten, mag de psychiater daar opnieuw een toeslag indirecte tijd van 44,48  euro ex BTW in rekening brengen, bovenop de eerste toeslag directe tijd.

Medicus Rijbewijskeuring brengt u 4 toeslagen indirecte tijd van 46,06  euro (4 x 46,06  is 184,28) ex BTW in rekening bovenop het basistarief van 92,14 euro.

Laboratorium kosten

De kosten van de Laboratorium onderzoek zijn voor de onderzochte zelf (u zelf) en worden betaald aan het ziekenhuis of prikpost.