MEDICUS RIJBEWIJSKEURING
RIJGESCHIKTHEIDSONDERZOEK

Cookies & Privacy Statement

Privacy statement

Privacy
Als u contact heeft met Medicus Rijbewijskeuringen VOF., legt Medicus Rijbewijskeuringen VOF. een aantal gegevens van u vast. Hieronder leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan. Deze privacyverklaring geeft weer hoe Medicus Rijbewijskeuringen VOF. uw persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens Medicus Rijbewijskeuringen VOF.. verwerkt, voor welke doeleinden en welke rechten u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming kunt uitoefenen. Deze afspraken gelden voor alle klanten van Medicus Rijbewijskeuringen VOF. en/of gebruikers van producten, diensten en websites van Medicus Rijbewijskeuringen VOF.

Verkrijgen persoonsgegevens
Medicus Rijbewijskeuringen VOF. verkrijgt uw persoonsgegevens op de volgende manieren:

·        U verstrekt zelf telefonisch of per e-mail uw persoonsgegevens aan Medicus Rijbewijskeuringen VOF voor de uitvoering van de overeenkomst (de dienst).

·        U heeft uw persoonsgegevens ingevuld op een contact- of webformulier voor het inplannen van een afspraak (Clinicminds).

Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens
Medicus Rijbewijskeuringen VOF verwerkt uw persoonsgegevens voor uitvoering van de overeenkomst, marketingdoeleinden, verbetering van onze website en om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

Medicus Rijbewijskeuringen VOF verwerkt uw persoonsgegevens op grond van:

·        de noodzakelijkheid van de verwerking van uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst (de door u afgenomen dienst);

·        de noodzakelijkheid van de verwerking van uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke verplichting om 7 jaar lang onze administratie te bewaren;

In onderstaand schema zijn de persoonsgegevens beschreven die Medicus Rijbewijskeuringen VOF verwerkt en met welk doel.

   

Instantie

Doeleinden

Google

Voor het bijhouden van klikgedrag. Om   onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Voor het inplannen van afspraken.

Microsoft Sharepoint

Voor het bijhouden van onze en uw   administratie.

Clinicminds

Voor het bijhouden van onze en uw   administratieVerder worden uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden verwerkt tot het moment dat u Medicus Rijbewijskeuringen VOF.informeert dat u geen digitale berichten meer wenst te ontvangen en/of Medicus Rijbewijskeuringen VOF. stopt met het versturen van nieuwsbrieven, digitale herinneringen voor onderhoudsbeurten of andere digitale mailings.


Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wettelijke administratieplicht tot 7 jaar na de afronding van de dienst bewaard.

Uw rechten
Onderaan elke digitale mailing die u van Medicus Rijbewijskeuringen VOF. ontvangt, kunt u altijd uw mailvoorkeuren wijzigen via de link ‘afmelden’ of ‘aanmelden’. Kortom, u kunt uw toestemming altijd intrekken.

Daarnaast hebt u het recht Medicus Rijbewijskeuringen VOF. te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

Een dergelijk verzoek kunt u richten aan Medicus Rijbewijskeuringen VOF., Daguerrestraat 140, 1087 DJ Amsterdam, of info@medicusrijbewijskeuring.nl.

Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens en derden
Medicus Rijbewijskeuringen VOF.deelt uw persoonsgegevens niet met derden als het gaat om commerciële doeleinden. Medicus Rijbewijskeuringen VOF.(hier melden welke derde partijen we gebruiken, welke gegevens worden gedeeld en dat er een verwerkersovereenkomst is zodat ze zelfde rechten waarborgen).

De veiligheid van uw persoonsgegevens
Medicus Rijbewijskeuringen VOF. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Medicus Rijbewijskeuringen VOF. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven we daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op de website www.alphaventilatie.nl/privacy-statement. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we u over deze wijzigingen.

Contact
Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot Medicus Rijbewijskeuringen VOF., Daguerrestraat 140, 1087 DJ Amsterdam, of info@medicusrijbewijskeuring.nl.


 COOKIE VERKLARING

Dit cookiebeleid (“Beleid”) beschrijft de verschillende types cookies en vergelijkbare technologieën die worden gebruikt op medicusrijbewijskeuring.nl (de “Website”). Van tijd tot tijd passen wij dit Beleid aan, bijvoorbeeld na een aanpassing van de website, of een verandering van de regelgeving. Bovenaan dit Beleid is aangegeven op welk moment dit Beleid voor het laatst is aangepast. Wijzigingen in dit Beleid gelden vanaf het moment dat het gewijzigde Beleid beschikbaar is op of via de Website.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via e-mail info@medicusrijbewijskeuring.nl, of per post op het volgende adres: Daguerrestraat 140, 1087 DJ Amsterdam.

Wat zijn cookies en vergelijkbare technologieën? 

Cookies zijn een standaardonderdeel van websites, die ons in staat stellen om kleine hoeveelheden data op u computer of apparaat op te slaan. Hiermee kunnen wij inzicht krijgen in de onderdelen van de Website die veel worden gebruikt, en de onderdelen die verbeterd kunnen worden.

U kunt kiezen of u het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën wilt toestaan via je browser, of door het aanpassen van uw instellingen voor de Website (zoals omschreven in paragraaf 3 van dit Beleid). Let op: als u ervoor kiest om cookies en vergelijkbare technologieën uit te schakelen, dan werkt de Website mogelijk minder goed, of functioneren bepaalde onderdelen van de Website mogelijk niet.

Welke cookies en vergelijkbare technologieën gebruikt MEDICUS RIJBEWIJSKEURINGEN VOF? 

In deze paragraaf geven wij een opsomming van de verschillende typen cookies en vergelijkbare technologieën die worden gebruikt op de Website. Voor zover uw persoonsgegevens worden verzameld via cookies en vergelijkbare technologieën is ons Privacybeleid van toepassing, in aanvulling op dit Beleid.

Noodzakelijke Cookies
Noodzakelijke cookies zorgen ervoor dat u de Website kunt bezoeken en gebruik kunt maken van de content van de Website. Zonder noodzakelijke cookies werkt de Website niet, of niet zo goed als wij zouden willen, en kunt u mogelijk niet van alle onderdelen van de Website gebruik maken.

Analytics Cookies
Analytics cookies verzamelen gegevens over de kwaliteit, effectiviteit en uw gebruik van de Website. Dit stelt ons in staat de werking van de website te verbeteren. Analytische cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat om te zien wat de meest bezochte pagina’s van de website zijn en welke advertenties leiden tot de aankoop van een product. Dit stelt ons in staat om algemene patronen te herkennen in het gebruik van de Website, en niet in uw specifieke gebruik van de website. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om het verkeer van en naar de Website te analyseren, maar doen dit niet op individueel niveau. We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten en het laatste octet van je IP-adres hebben we gemaskeerd. We hebben tevens ‘Gegevens delen’ met Google uitgeschakeld.

Marketing Cookies
Marketing cookies worden gebruikt om advertenties te laten zien die zijn afgestemd op uw interesses, of voor het beheren van onze advertenties. Deze cookies verzamelen informatie over uw gebruik van de Website en andere websites, om u te kunnen voorzien van gerichte advertenties. Denk hierbij aan advertenties die via Facebook vertoont worden.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics, wat gebruik maakt van cookies en vergelijkbare technologieën om informatie over het gebruik van de Website te verzamelen en te analyseren, en om te rapporteren over activiteiten en trends. Google Analytics kan ook informatie verzamelen over uw gebruik van andere websites, apps en andere online content. U kunt meer informatie vinden over Google Analytics op www.google.com/policies/privacy/partners/, en u kunt Google Analytics uitzetten door de add-on voor uw browser te downloaden via: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Browser- of Apparaatinformatie.
Bepaalde informatie wordt automatisch verzameld door je browser of apparaat, zoals uw Media Access Control (MAC) adres, computer type (bijvoorbeeld Windows of Apple), schermresolutie, type en versie besturingssysteem, fabrikant en model van uw apparaat, taal, browsertype en de naam en versie van de Website die u gebruikt. Wij gebruiken deze informatie om ervoor te zorgen dat de Website goed functioneert.

Hoe ga ik om met cookies en vergelijkbare technologieën? 

U kunt onder Privacy statement meer vinden over uw instellingen voor cookies en vergelijkbare technologieën. Daarnaast kunt u het gebruik van cookies door de Website toestaan of weigeren door het aanpassen van de instellingen van je browser. Meer informatie over het aanpassen van deze instellingen kunt u vinden op de website van de aanbieder van je browser, of via het ‘help’ menu. Voor informatie over veelgebruikte browsers kunt u ook hier terecht. Let op: als u cookies en vergelijkbare technologieën uitschakelt, dan werken mogelijk niet alle onderdelen van de Website zoals bedoeld.

Als u de cookies wilt verwijderen die door de door uw bezochte websites zijn opgeslagen, dan kunt u één van de volgende programma’s gebruiken om deze cookies te verwijderen:

·        Lavasoft

·        Spybot

·        Webroot Spysweeper

Daarnaast kunt u uw cookies ook volledig verwijderen via de instellingen van uw browser.

Contact

Heeft u een vraag over de  www.medicusrijbewijskeuring.nl/privacy-statement of uw persoonsgegevens waar u op onze website geen antwoord op kunt vinden? Laat het ons dan gerust weten zodat we u verder kunnen helpen. Op www.medicusrijbewijskeuring.nl vind u onze contactgegevens.

Laatste update: AMSTERDAM, 09-11-2020