MEDICUS RIJBEWIJSKEURING
RIJGESCHIKTHEIDSONDERZOEK

Kosten Medicus Rijbewijskeuring

Medicus Rijbewijskeuring baseert haar tarieven op de wettelijk geldende NZA tarieven.  Zie link NZA en  CBR.

TARIEVEN

Tarieven Medicus Rijbewijskeuring Gezondheidsverklaring (eigen verklaring) keuringen per 1 januari 2023


Alcohol en Drugsonderzoek.

MCI, Cognitieve stoornis, Dementie.

Psychiatrische aandoening: Depressie, Bipolaire stoornis, Schizofrenie, PTSS etc.

ADHD, ADD, ASS.

Groot Rijbewijs

75+ Keuring

Basis Tarief

€ 101,60

€ 101,60

€ 101,60

€ 101,60

€ 101,60

€ 101,60

Toeslag Directe Tijd

€ 50,78

€ 50,78

€ 50,78

€ 50,78

-

-

Toeslag Indirecte Tijd (2X) of (1X)

€ 101,56

€ 101,56

€ 50,78

€ 50,78

-

-

BTW (21%)

€ 53,32

€ 53,32

€ 42,66

€ 42,66

€ 21,34

€ 21,34

Totaal

€ 307,26

€ 307,26

€ 245,82

€ 245,82

€ 122,94

€ 122,94

Afspraak verzetten/ afzeggen (prijs per keer): € 15,00

Niet tijdig annuleren van de afspraak: € 104,63 (exc. BTW).

  • LET OP ! Rapportage wordt pas naar het CBR verstuurd, nadat het factuur is voldaan.


TOELICHTING OP DE KOSTEN

Basistarief

Onder het basistarief vallen de volgende verrichtingen: 15 minuten indirecte tijd en 15 minuten directe keuringstijd. De directe keuringstijd is de tijd die de psychiater en onderzochte daadwerkelijke samen hebben op locatie of Video Call (het psychiatrisch onderzoek, eventueel lichamelijk onderzoek etc.). Deze tijd wordt door de psychiater bijgehouden genoteerd en is terug te vinden op het factuur.

Onder indirecte tijd wordt de tijd gerekend die nodig is voor het voorbereiden van de keuring, het interpreteren van eventuele laboratoriumuitslagen, overige medische informatie, het opstellen van de keuringsrapportage en de correspondentie en afhandeling van het dossier met sectretariaat.

Toeslag directe tijd

Een psychiatrische keuring neemt in de regel meer dan 15 minuten directe tijd in beslag. De NZA stelt dat dan een toeslag in rekening gebracht mag worden, en hanteert daar de volgende regel voor:

Wanneer de directe tijd meer dan 15 minuten bedraagt, maar minder dan 31 minuten, mag de psychiater een toeslag directe tijd van € 50,78 euro ex BTW in rekening brengen.

Medicus Rijbewijskeuring rekent 1 toeslag directe tijd van € 50,78 euro ex BTW in rekening bovenop het basistarief van € 101,60 euro.

Toeslag indirecte tijd

Een psychiatrische keuring neemt in de regel meer dan 15 minuten indirecte tijd in beslag. De NZA stelt dat dan een toeslag in rekening gebracht mag worden, en hanteert daar de volgende regel voor:

  • wanneer de indirecte tijd meer dan 15 minuten bedraagt, maar minder dan 31 minuten, mag de psychiater een toeslag indirecte tijd van € 50,78 euro ex BTW in rekening brengen 
  • bedraagt de indirecte tijd meer dan 30 minuten maar minder dan 46 minuten, mag de psychiater daar opnieuw een toeslag indirecte tijd van € 50,78 euro ex BTW in rekening brengen, bovenop de eerste toeslag directe tijd.

Medicus Rijbewijskeuring brengt u 2 toeslagen indirecte tijd van € 50,78 euro (2 x 50,78  is 101,56) ex BTW in rekening bovenop het basistarief van 101,60 euro.

Laboratoriumkosten

De kosten van de Laboratorium onderzoek zijn voor de onderzochte zelf (u zelf) en worden betaald aan het ziekenhuis of prikpost.

 
E-mailen
Bellen
Map
Info